Bekijk hier onze legale voorwaarden

Disclaimer

PROXIMUS ONTBINDT ZICH VAN ALLE VERANTWOORDELIJKHEID BESCREVEN IN DIT DOCUMENT

De onderstaande teksten zijn uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en niet voor reclame, werving of juridisch advies.

U moet ook onafhankelijk juridisch advies inwinnen voordat u deze overeenkomsten publiceert. Lees de informatie zorgvuldig door en wijzig, verwijder of voeg de informatie geheel of gedeeltelijk toe indien nodig. Het gebruik, de toegang of de overdracht van deze materialen en informatie of van andere elementen gelinkt aan dit document is niet bedoeld om te creëren, en de ontvangst hiervan vormt geen vorming van een advocaat-cliëntrelatie tussen Proximus en de gebruiker of de browser.

U mag voor geen enkel doel op deze informatie vertrouwen zonder juridisch advies in te winnen bij een gekwalificeerde advocaat in uw staat of provincie. De informatie wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en weerspiegelt al dan niet de laatste juridische ontwikkelingen; bijgevolg wordt geen belofte of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie. Proximus ontbindt zich uitdrukkelijk van elke verantwoordelijkheid voor al dan niet ondernomen acties op basis van (een deel van) de inhoud van deze website.

Bovendien onderschrijft Proximus niet noodzakelijkerwijs en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een derde partij die mogelijk toegang heeft tot deze informatie.

Juridische mededeling : Proximus e-shop

IDENTIFICATIE EN PUBLICATIE

REDACTIE

Deze site wordt gepubliceerd door het bedrijf [PROXIMUS], [TELECOMBEDRIJF] onder het nummer [BE0202239951], waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op [Koning Albert II-laan 27 B – 1030 Brussel]

HOSTING

Deze site is gemaakt door Proximus, een Belgisch telecommunicatiebedrijf met een ondernemingsnummer [BE0202239951] en met het hoofdkantoor op [Koning Albert II-laan 27 B – 1030 Brussel]

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De huisstijl van de site is gemaakt door Proximus, in samenwerking met het bedrijf DJM DIGITAL

Alle grafische elementen, de structuur en meer in het algemeen, de inhoud van de site bloemenfrivoli.bezijn beschermd door copyright, handelsmerk en modelrechten.

Iedereen die inhoud of informatie downloadt die op de site is verspreid, heeft alleen een persoonlijk, niet-overdraagbaar gebruiksrecht.

Elke kopie of reproductie van bloemenfrivoli.be is ten strengste verboden zonder de schriftelijke toestemming van bloemenfrivoli.be zou een inbreuk vormen.

Het niet naleven van bovenstaande bepalingen kan een inbreuk vormen die de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur van de inbreuk met zich meebrengt.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Het belangrijkste doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens over gebruikers van de site bloemenfrivoli.be is om gebruikers te identificeren voor het aanbieden van services en diensten die op de site worden aangeboden.

De verzamelde gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij de klant vooraf toestemming heeft gegeven.

In overeenstemming met de wet heeft elke persoon die persoonlijke gegevens heeft verzonden het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens, evenals het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over hen.

U kunt op elk moment verzoeken om dit recht uit te oefenen door contact op te nemen met Frivoli.

Bezoekers van de site worden geïnformeerd dat bloemenfrivoli.be voor het browsen op de site een beroep kan doen op de automatische verzameling van bepaalde informatie met betrekking tot gebruikers die cookies gebruiken. Als de gebruiker van de site het gebruik van cookies door het bedrijf [frivoli] niet wenst, kan hij de activering van cookies weigeren via de opties die zijn internetbrowser biedt. Om technische redenen, als de gebruiker cookies in zijn browser deactiveert, zijn bepaalde diensten die worden aangeboden op de site bloemenfrivoli.be mogelijk niet toegankelijk voor hem.

Juridische kennisgevingen gemaakt op 01november 2020, Antwerpen

Algemene verkoopvoorwaarden

Definitie en bereik

De algemene verkoopvoorwaarden van producten, hierna “de algemene voorwaarden" genoemd, zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst bij Frivoli Bloemen & Planten, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd scheldestraat 7 2000 Antwerpen, geregistreerd bij van de ECB onder het nummer  BE0503695957, info@bloemenfrivoli.be ; hierna “de verkoper" genoemd, via de website bloemenfrivoli.be .

Deze algemene voorwaarden vormen het contract tussen de verkoper en de klant. De verkoper en de klant worden hierna algemeen “de partijen" genoemd.

De “klant" is een natuurlijke of rechtspersoon die producten bij de verkoper bestelt.

De “consument" is de klant, een natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit.

Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing. Ze sluiten in ieder geval de algemene of specifieke voorwaarden van de klant uit die de verkoper niet uitdrukkelijk schriftelijk zou hebben aanvaard.

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde vrij toegankelijk op de website van de verkoper: “bloemenfrivoli”, zodat de klant, door bij hem een bestelling te plaatsen, verklaart deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en bevestigt zijn aanvaarding van de rechten en gerelateerde verplichtingen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, onder voorbehoud van het aanbrengen van deze wijzigingen op zijn website. Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle volgende productbestellingen.

Juist doordat de koper een bestelling bij ons plaatst, gaat hij akkoord met deze algemene verkoopvoorwaarden. Ook al zijn de door hem aangegeven voorwaarden in strijd met de onze, alleen deze voorwaarden zijn rechtsgeldig tussen partijen.

Prijs en eigendomsvoorbehoud

De prijzen op de kaarten van de producten in de internetcatalogus zijn prijzen in euro’s (€) inclusief alle belastingen (TTC), rekening houdend met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging in het btw-tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten.

De firma Frivoli behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus verschijnt, de enige is die van toepassing is op de klant.

De producten blijven eigendom van  bloemenfrivoli.be ”, totdat het volledige bedrag geïnt is door bloemenfrivoli.be . De risico’s en dus de verantwoordelijkheid met betrekking tot de producten zijn overgemaakt bij levering aan de klant.

Eventuele bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de aangegeven prijs, maar worden apart berekend tijdens het bestelproces, afhankelijk van de wijze en plaats van levering, evenals het aantal bestelde producten.

BETAALMETHODES

De prijs van de Producten en de kosten van logistieke voorbereiding en levering zijn volledig voor rekening van de klant op het moment van het plaatsen van de Bestelling.

De website bloemenfrivoli.be biedt de klant waarschijnlijk de mogelijkheid om zijn bestelling te betalen via verschillende betalingswijzen naar keuze:

Met bankkaart: 

Na het kiezen van de betalingswijze met een bankkaart, wordt de klant doorgestuurd naar de beveiligde interface van het betalingssysteem om zijn persoonlijke bankkaartreferenties veilig in te voeren. Als de betaling is geaccepteerd, wordt de bestelling geregistreerd en wordt het contract definitief gesloten. Betaling met creditcard is onherroepelijk.

Met Paypal : 

Om van deze betalingsmethode te profiteren, moet u een account bij PayPal hebben. Bij betaling via PayPal zijn de algemene voorwaarden van PayPal van toepassing.

Met contante betaling :

Indien ophalen in de winkel beschikbaar is en dit betaalmiddel wordt geaccepteerd door Frivoli.

Leveringstermijn

Tenzij door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de in de bijzondere voorwaarden genoemde levertijden geen fatale termijnen. Deze worden alleen ter informatie verstrekt. De verantwoordelijkheid van de verkoper kan alleen worden aangegaan als de vertraging aanzienlijk is en aan hem te wijten is vanwege zijn grove nalatigheid.

De klant mag de levertijden niet gebruiken om enige schade of andere aanspraken te claimen, tenzij de verkoper een andere bepaling schriftelijk heeft aanvaard.

De datum op het afleveringsdocument vormt het bewijs van de afleverdatum.

Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht heeft de klant 14 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling om een herroepingsrecht uit te oefenen. Hij kan zijn product dus zonder boete terugsturen naar de verkoper voor omruiling of terugbetaling. De producten moeten worden geretourneerd in de originele verpakking, zonder te zijn gebruikt, vergezeld van de leveringsbon. Elk beschadigd product en / of waarvan de originele verpakking is gewijzigd / beschadigd, wordt niet geretourneerd, geruild of terugbetaald.

Directe retourkosten zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de consument. Aan de andere kant zal de verkoper het betaalde bedrag zo snel mogelijk terugstorten, binnen 14 dagen na teruggave van de producten.

De risico-overgang vindt plaats op het moment van levering van de goederen, dat wil zeggen op het moment van de fysieke levering van de goederen aan de ontvanger.

De producten worden teruggestuurd naar het adres: Scheldestraat 7 2000 Antwerpen

De klant moet de retourzending van de artikelen per e-mail melden aan het adres:

info@bloemenfrivoli.be

Garanties

Overeenkomstig de artikelen 1641 tot 1643 van het burgerlijk wetboek is de verkoper verplicht om producten te beschermen tegen verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bedoeld zijn, of die dit gebruik verminderen zodat de klant ze niet zou hebben verworven of zou hen een lagere prijs hebben gegeven als hij ze had gekend.

Als er een verborgen gebrek wordt gevonden, moet de klant snel handelen, in overeenstemming met artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek.

De verkoper heeft het recht om het defecte product zonder enig defect te vervangen door een gelijkwaardig product. In dit geval is de verkoper hem geen bedrag verschuldigd met betrekking tot het defecte product.

Alleen de factuur, de kassabon of de aankoopbon zijn geldig als garantiecertificaat voor de klant jegens de verkoper. Deze documenten moeten door de klant worden bewaard en in de originele versie worden gepresenteerd.

Verantwoordelijkheid

Ten slotte is het aan de klant om te informeren naar eventuele beperkingen of douanerechten die zijn land oplegt met betrekking tot de bestelde producten. De verkoper kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden als de klant te maken krijgt met extra beperkingen of belastingen die moeten worden betaald vanwege het beleid dat zijn land ter zake heeft aangenomen.

Het bedrijf Frivoli heeft voor alle stadia van toegang tot de site, het bestelproces, de levering, de klantenservice of anderszins slechts een middelenverbintenis. De verantwoordelijkheid van Frivoli kan niet worden ingeschakeld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, virussen of andere.

Intellectueel eigendom

Alle informatie, logo’s, afbeeldingen, slogans, grafische huisstijelen of andere, toegankelijk via de website van de verkoper “bloemenfrivoli.be”, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Tenzij anders overeengekomen, is de klant niet gemachtigd om elementen op de website bloemenfrivoli.be te wijzigen, reproduceren, gebruiken, verkopen of distribueren.